IELTS Sınav Bölümleri

IELTS SINAVI HANGİ BÖLÜMLERDEN OLUŞUR?

Bu yazımızda IELTS sınavı hangi bölümlerden oluşur, akademik ve genel sınavın farkları nelerdir, IELTS Academic ve IELTS General sınavlarında hangi bölümler farklılık gösterir, sınav kaçar sorudan oluşmaktadır gibi soruların cevapları üzerinde duracağız.

Bir dil öğrenimi için dört temel yetkinlik beklenmektedir. Kişi yeni bir dil öğrendiğini okuma, yazma, dinleme ve konuşma yetkinliklerinin hemen hepsinde başarı göstererek kanıtlayabilir. IELTS sınavı da bu dört beceriyi esas alarak ilerler. Hem akademik sınavında hem de genel sınavında adaylar dört bölümden sorumludur.

IELTS SINAVI BÖLÜMLERİNDE NELER SORULUR? SINAV SÜRELERİ NE KADARDIR?

  IELTS sınavı dört aşamadan oluşur: 

  • Dinleme: Kırk soru bulunan bölüm için verilen toplam süre yarım saattir. Her bölüm bir defa dinlenir ve soru kitapçığındaki sorulara cevap verilir. Testin sonunda cevap anahtarına cevapların geçirilmesi için on dakika zaman verilir. İlk iki bölümde diyalog ve monolog şeklinde sosyal konularla ilgili dinlemeler yapılır. Son iki bölümde ise dört kişiye kadar olan bir grup konuşması, bir de monolog şeklinde olmak üzere eğitim hakkında konuşulur. Çoktan seçmeli, kısa cevap, cümle tamamlama, not alma, özet yapma, diyagram/harita doldurma, sınıflandırma ve eşleştirme soru tipleri bulunur. 
  • Okuma: Akademik okuma bölümünde çeşitli kitap, dergi ya da gazetelerden alınmış üç pasaj bulunur. Bu bölüm için ayrılan toplam süre bir saattir. Pasajları okurken özel bilgi birikimine ihtiyaç duyulmaz. En az bir pasaj detaylandırılmış mantıksal bir temele dayanır. Doğru başlığı bulma, doğru-yanlış soruları, yazarın fikrini evet/hayır cevaplarıyla sınıflandırma, çoktan seçmeli, kısa cevap, cümle tamamlama, not alma, özet yapma, diyagram/harita doldurma, sınıflandırma ve eşleştirme soru tipleri bulunur.
  • Yazma: İki bölümden oluşan bu beceri ölçümü için adayların toplam altmış dakika zamanları bulunmaktadır. İlk bölümde adayların bir grafik, tablo ya da diyagram şeklinde sunulmuş datayı kendi kelimeleriyle tarif etmeleri beklenir. Bu bölüm için yirmi dakika zaman ayrılması ve en az 150 kelimelik bir yazı oluşturulması tavsiye edilir. İkinci bölümde ise bir görüş, problem ya da tartışma ile ilgili bir soru adaylara verilir. Bu bölüme kırk dakika zaman ayrılıp en az 250 kelimelik bir yazı sunulması önerilir.
  • Konuşma: Konuşma üç bölümden oluşur ve kaydedilir. İlk bölümde adayın kişisel ve sosyal hayatıyla ilgili dört-beş dakika boyunca konuşmasına fırsat veren sorular sorulur. İkinci bölümde adaydan bir-iki dakika boyunca, kendisine verilen bir konu hakkında konuşması beklenir. Öncesinde bir dakika kadar kısa notlar alıp hazırlanması için zaman verilir. Son bölümde ise aynı konu ile ilgili aday ve sınav gözetmeni arasında dört- beş dakika kadar sürecek bir tartışma ortamı yaratılır. Toplam sınav süresi 2 saat 45 dakikadır. Dinleme, okuma, yazma sınavları tek seferde yapılır. Konuşma sınavı aynı gün, 3 gün önce ya da sonra olabilir.

IELTS

2024 IELTS Kursu Fiyatları

Ortalama IELTS Kursu Fiyatları IELTS kursu fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında, kursun süresi, eğitmen kalitesi, kursun konumu ve öğrenci sayısı bulunur.

Genel İngilizce

2024 İngilizce Kursu Fiyatları Karşılaştırması

Yabancı dil kurslarının fiyatlarının belirlenmesinde birçok unsur etkilidir. Örneğin, dil kursunun ne kadar uzun süreceği, dil kursunun hangi yabancı dil için verileceği, eğitimin hangi seviyedeki

Almanca

Almanca Aile Birleşimi Sınavı Kalktı Mı?

Bu sınav, Almanya’da yaşayan yabancı bir kişinin, Almanya vatandaşı olan eşi/sevgilisi/partneri ile birlikte yaşaması için gerekli olan vize için yapılır. Aile birleşimi sınavı, Almanca dil

sizi arayalim