IELTS Sınav Farkları

General IELTS sınavı ile Akademik IELTS sınavı arasında ne gibi farklar vardır? 

Önceki yazımızda genel ve akademik IELTS sınavlarını ne sebeple seçeceğimizden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise General IELTS ve Academic IELTS sınavlarının soru dağılımlarındaki farklardan bahsedeceğiz. English Box Bakırköy yerleşkesi IDP ile partner kuruluş olması sebebiyle yalnızca IELTS hazırlığında değil, ayrıca IELTS sınav merkezi olarak da Bakırköy başta olmak üzere tüm İstanbul ve hatta Türkiye için bir fark yaratmaktadır. Gelin isterseniz IELTS sınavlarındaki konu farklılıklarını incelerken English Box Bakırköy yerleşkesinde IELTS eğitiminin nasıl verildiğine dair örnekleri de bir araya getirelim.

General IELTS / Academic IELTS arasındaki farklar nelerdir?

IELTS sınavının kağıt üzerinden ( paper based) ve bilgisayar üzerinden ( computer based) yapılan iki sınavı bulunmaktadır. Her iki sınav formatında da konu dağılımları arasında fark bulunmamaktadır. Soru tiplerinde değişikliğe gidilen nokta, sınavın Academic veya General olarak değişmesidir.

Bakırköy ilçesinde yer alan English Box yerleşkesinde IELTS eğitimleri hem Akademik hem de Genel IELTS için ayrı ayrı verilmektedir. Yirmi dörder ders saatinden oluşan dört modülle dinleme ve konuşma modülleri için ortak eğitimler alınır çünkü dinleme ve konuşma bölümleri her iki sınav türünde de birbirine denktir. Bir farklılık bulunmamaktadır. Genel ve akademik sınavların ayrıldığı noktalar okuma ve yazma bölümlerinde görülür.

Akademic IELTS okuma ve yazma bölümlerinde neler sorulur?

Akademik sınavda, okuma bölümünde üç ayrı okuma metni verilir. Pasajlar uzundur ve daha çok bilimsel ya da eğitimle ilgili akademik konulara yer verilir. Şemalar ve grafikler üzerinden soru gelebileceği gibi görsel imajlar da verilebilir. Üç metin üzerinden kırk adet sorunun zamanında ve doğru cevaplanması beklenir.

Metinlerde konuyla ilgili uzman olmaya gerek yoktur ancak bir dersi anlayabilecek İngilizce bilgisine ihtiyaç vardır. Akademik ve bilimsel konuları gündemi meşgul eden başlıklarla birleştiren sınavda son bir yılın pandemi süreci de yer alabilmektedir.

Okuma hızını, ana fikrin tespitini, detayları ve yazarın görüşünü anlamaya yönelik sorular bulunur.  Metinler uluslararası yayınlardan, dergi ve gazetelerden alınabileceği gibi kitaplardan da seçilebilir.

Akademik sınavında, yazma bölümünde adaydan iki deneme yazması istenir. Birinci denemede bir grafik ya da tabloyu yorumlaması istenir. Bu bölümde oluşturulacak metin en az 150 kelime uzunluğunda olmalıdır. İkincisinde bir sorun ya da görüşle ilgili yorum yapmanızın istendiği bir konu verilir. Genel sınavda ise ilk kısımda bir konuyla ilgili mektup yazılır, ikinci kısımdaysa genel bir konuda deneme yazılır. İkinci bölümde en az 250 kelime yazılması şartı bulunmaktadır.

Akademik IELTS sınavında gerek okuma gerekse yazma bölümleri için altmışar dakika verilir. English Box Bakırköy yerleşkesinde resmi sınav öncesi gireceğiniz deneme sınavları ile zaman sınav stresinizi azaltırken zaman yönetiminizi de sağlayabilirsiniz.

General IELTS sınavında okuma ve yazma bölümlerinde neler sorulur?

General IELTS sınavının okuma bölümünde tamamen güncel konulara yer verilir. Kelime dağarcığı bakımından Akademik sınava göre daha basittir. İngilizcenin konuşulduğu herhangi bir yerde karşılaşılabilecek düzeydeki bu metinler kitap, dergi ya da broşürlerden alınır. Toplam 60 dakika süren sınav için her iki tip sınavda da boşluk doldurma, çoktan seçmeli, başlık eşleştirme ve açık uçlu olmak üzere toplam 40 soru bulunmaktadır.

Yazma bölümünde ise General IELTS ve Academic IELTS arasında süre bazında bir fark bulunmamakta ancak konular ve kullanılan dil bakımından ciddi ayrımlar görülmektedir. Academic IELTS sınavındaki yazma bölümünde adaydan tamamen resmi (formal) bir dil kullanması beklenirken General IELTS sınavında yarı resmi ya da gayet kişisel ( informal) bir dil kullanması mümkündür. Her iki sınav için de yazma görevinin ilki için 20 dakika, ikincisi için 40 dakika zaman bulunmaktadır.

Genel sınav akademik sınava göre biraz daha kolaydır ancak puanlama sistemi ve sınav merkezleri bağlamında bir farklılık bulunmamaktadır. Her iki sınav da 1 ile 9 arasında puanlanır ve genel olarak aynı kriterler baz alınır.

English Box’ın Türkiye’de bulunan tek temsilcisi English Box Bakırköy her soru tipi ile ilgili örnek çalışmalar yaparak adayları sınava en doğru şekilde hazırlar. Taktik ve teknik bilgilerle adaylara sınav sırasında zamanı doğru kullanmayı ve hataları minimuma indirmenin yollarını öğretir.

IELTS

2024 IELTS Kursu Fiyatları

Ortalama IELTS Kursu Fiyatları IELTS kursu fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında, kursun süresi, eğitmen kalitesi, kursun konumu ve öğrenci sayısı bulunur.

Genel İngilizce

2024 İngilizce Kursu Fiyatları Karşılaştırması

Yabancı dil kurslarının fiyatlarının belirlenmesinde birçok unsur etkilidir. Örneğin, dil kursunun ne kadar uzun süreceği, dil kursunun hangi yabancı dil için verileceği, eğitimin hangi seviyedeki

Almanca

Almanca Aile Birleşimi Sınavı Kalktı Mı?

Bu sınav, Almanya’da yaşayan yabancı bir kişinin, Almanya vatandaşı olan eşi/sevgilisi/partneri ile birlikte yaşaması için gerekli olan vize için yapılır. Aile birleşimi sınavı, Almanca dil

sizi arayalim